คุณธนศักดิ์

ได้ทดลองปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ ชนิดผงนำไปรองพื้นปลูกมะนาว คำตอบคือโรคไม่มา ยอดแตกเร็ว ใบเขียวสวย เห็นผลทันใจ

เกษตรกรผู้ปลูกสวนมะนาว จ.หนองบัวลำภู

คุณน้อย

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราพญานาคพ่นน้ำ 300กก./ไร่ ได้ผลผลิต 25 ตัน/ไร่ อ้อยหวาน 12 C.C.S. ได้กำไรจากการขายอ้อย มากกว่า 250,000 บาท ในปีแรกทันที

เกษตรผู้ปลูกอ้อย จ.กำแพงเพชร

คุณคนองเดช

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราพญานาคพ่นน้ำ สามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น พืชพันธุ์สวย ดูสุขภาพดี และปุ๋ยยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกษตรผู้ปลูกสวนผักคาวตอง,สาระเหน่ จ.ลำพูน

คุณสมชาย

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราพญานาคพ่นน้ำ ทำให้รากพืชแข็งแรงดูดซับความชื้น ดูดซึมธาตุอาหารได้ดี และมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันโรคในดินได้ดีมาก

เกษตรผู้ปลูกกระเทียม จ.เชียงใหม่

คุณพิณโย

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราพญานาคพ่นน้ำชนิดผง 1 กะสอบ (25 กก.) ผสมกับขุยมะพร้าวที่ร่อนเเล้ว (120 ล.) สามารถลดต้นทุนการเพาะกล้าได้มาก เมื่อเทียบกับมีเดียต่างประเทศ

เกษตรกรผู้ปลูกผัก จ.พิษณุโลก

ช่างวร

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตราพญานาคพ่นน้ำ 300กก./ไร่ ได้ผลผลิต 25 ตัน/ไร่ อ้อยหวาน 12 C.C.S. ได้กำไรจากการขายอ้อย มากกว่า 250,000 บาท ในปีแรกทันที

เกษตรผู้ปลูกอ้อย จ.กำแพงเพชร