เพิ่มพลังชีวิตของดิน
เขียวทน เขียวนาน เพิ่มผลผลิต
ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร sale@sanchokpalitapol.com fb.com/probusinessboonsongsuk 053-983253, 094-7515668, 062-8297915