เพิ่มพลังชีวิตสู่ดิน เสริมสารอาหารสู่พืช
ดินดี ชีวิตดี ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ
ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร sale@sanchokpalitapol.com fb.com/probusinessboonsongsuk 053-983253, 094-7515668, 062-8297915