วิธีการใช้ปุ๋ยกับผลไม้

ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ อยู่คู่กับเกษตรกรมาช้านาน เพื่อให้ผลผลิตของคุณออกมาสุขภาพดี สวยงาม เพิ่มรสชาติและสีสันของผลไม้ให้ดูน่ารับประทาน

ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์จุลินทรีย์ดังกล่าว