วิธีการใช้ปุ๋ยกับผลไม้

ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ อยู่คู่กับเกษตรกรมาช้านาน เพื่อให้ผลผลิตของคุณออกมาสุขภาพดี สวยงาม เพิ่มรสชาติและสีสันของผลไม้ให้ดูน่ารับประทาน