เพิ่มมูลค่าผักสวนครัวด้วยปุ๋ยอินทรีย์

ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร เป็นมากกว่าผลผลิตทั่วไป

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ

1. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารต่างๆ ของพืช โดยมี