ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ

ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์จุลินทรีย์ดังกล่าว

พิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยปุ๋ยตราพญานาคพ่นน้ำ

ลองหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารต่างๆ ของพืชเพื่อให้ผลผลิตของท่านเจริญเติบโตแข็งแรงอย่างรวดเร็ว มีจุลินทรีย์หลากหลายชนิด ที่ช่วยป้องกันโรคในดิน