คุณคนองเดช

“ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราพญานาคพ่นน้ำ สามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น พืชพันธุ์สวย ดูสุขภาพดี และปุ๋ยยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”