คุณธนศักดิ์

“ได้ทดลองปุ๋ยอินทรีย์ตราพญานาคพ่นน้ำ ชนิดผงนำไปรองพื้นปลูกมะนาว คำตอบคือโรคไม่มา ยอดแตกเร็ว ใบเขียวสวย เห็นผลทันใจ”