คุณพิณโย

“ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราพญานาคพ่นน้ำชนิดผง 1 กระสอบ (25 กก.) ผสมกับขุยมะพร้าวที่ร่อนเเล้ว (120 ล.) สามารถลดต้นทุนการเพาะกล้าได้มาก เมื่อเทียบกับมีเดียต่างประเทศ”