คุณสมชาย

“ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตราพญานาคพ่นน้ำ ทำให้รากพืชแข็งแรงดูดซับความชื้น ดูดซึมธาตุอาหารได้ดี และมีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช ป้องกันโรคในดินได้ดีมาก”